Om Alkalærs Univers

Alkalær har en drøm om at ALLE i Danmark lærer at læse. Det er ikke længere en umulighed. Med indførelsen af læsetrappen (en trinvis progression fra at lære bogstavernes navne, former og lyde til at kunne læse og forstå alt man møder) kan ALLE børn knække læsekoden.

Med Alkalærs Univers ønsker vi at hjælpe lærere og elever med at opnå dette mål. Med de mange nye digitale muligheder kan vi møde børnene præcis der hvor de har brug for hjælp – og derved opnå 100 % undervisningsdifferentiering – med et minimum af voksenindblanding.

Vi er ikke helt i mål endnu, men med vores online læsespil "Søde ord" har vi taget de første skridt på læsetrappen. Vi har skabt grobunden for et trygt og sjovt lege- og lær-at-læse-univers der stimulerer børns nysgerrighed. Med tiden vil vi udvikle flere spil, og dermed vil eleven kunne tilgå alle læsetrappens trin digitalt.

Særligt til skolerne

Vores mål er at Alkalærs Univers blive tilkoblet Unilogin til juli, når spillet 'Søde ord' ikke længere er gratis. På den måde bliver det nemt for eleverne at logge ind, og for skolerne at håndtere betalingen.

Derudover arbejder vi hårdt på, at vi til den tid også kan registrere hvor langt den pågældende elev er kommet i et givent spil, og eleven vil blive logget direkte ind til det sted de er kommet til.