Alkalærs Ordbog

På dansk findes der over en million ord. Ja, det er næsten ikke til at forstå! Man siger at en voksen har et ordforråd på ca. 60.000 ord, mens et barn i første klasse har et ordforråd på mellem 5.000 og 10.000 ord. Så der er mange ord at lære, og man kan altid lære flere! Derfor er det vigtigt at have en god ordbog ved hånden.

Alkalær har udviklet en ordbog til den nye læser der for alvor er begyndt at læse selv. Vores ordbog bruger aldrig svære ord i forklaringen eller i de sætninger vi bruger som eksempel der altid kommer efter ordets betydning. Ordbogen er desværre ikke helt færdig endnu, men med tiden vil der komme mange flere ord til. Og hvis vi endnu ikke har lavet et opslag for et ord, så bliver du automatisk sendt videre til ordet i en anden digital ordbog.

Brug ordbogen i undervisningen

Behovet for ordbøger opstår i 9-10-årsalderen – altså, typisk omkring 3. klasse – hvor de fleste elever har brudt læsekoden, og hvor de for alvor begynder at blive videbegærlige. Hvis du gerne vil undervise eleverne i hvordan man forstår hvad man læser, kan du finde undervisningsmaterialet ”Forstå hvad du læser 1 og 2” på Alkalærs hjemmeside. Opgavehæftet ”Forstå hvad du læser 2” handler om selve det at slå ord op i en ordbog og bruger Alkalærs Ordbog i opgaverne.